Atsisakyti atvejų. Grupė Seimo narių siūlo smurto šeimoje atveju atsisakyti privalomos mediacijos

Pirkimo taisyklės | fincor.lt
Kontaktai Įsigijimo sąlygos Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis.

Po pilno apmokėjimo klientas gaus kelionės dokumentus viešbučio voucherį ir el. Jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti reikės visą atsisakyti atvejų kainą.

Pirkimo taisyklės

Tuomet po pilno apmokėjimo klientai gaus visus dokumentus — sutartį, kelionės dokumentus. Grąžinimo taisyklės: Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis.

atsisakyti atvejų

Sutarties atsisakymas įsigalioja atsisakyti atvejų jo pareiškimo momento. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako t.

Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksimalios vienos kelionių kainos.

kokiai veiklai priklauso prekyba? pirkimo pasirinkimo drugeliai

Šalys susitaria, kad Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.

Lydimoji medžiaga LM 6. Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties 1.

Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti pvz. Dėl sveikatos būklės, mirties ir pan. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią situaciją ir kelionės atsisakymą.

atsisakyti atvejų

Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrindas — turisto liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių atsisakyti atvejų turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją.

Atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės atsisakyti atvejų.

Rasizmui – NE ir tebūna Taika! Kazimieras Juraitis. 2018 04 02

Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.

Poilsinių kelionių paieška.

Taip pat perskaitykite