Koks variantas paprasta kalba

koks variantas paprasta kalba

dvejetainiai pasirinkimo variantai, kuriuos naudodami naudinga laimėti

Kad kalba yra tradicija, perduodama iš kartos į kartą, galime paliudyti ir mes patys: juk kalbos išmokome iš savo artimųjų — tėvų ir senelių, kam pasisekė — pažinojo ir savo prosenelius. Ir patys galite surinkti duomenų, kurie įrodytų, kad jų kalba skiriasi nuo jūsiškės: ir tartimi, ir vartojamais žodžiais, ir kai kuriomis konstrukcijomis.

  • Kokia šiandien bendrinės lietuvių kalbos būklė? - DELFI Kultūra
  • Čekų kalba – Vikipedija
  • Pidžinas – Vikipedija

Dar daugiau — jei po dvidešimt metų prisiminsite ar turėsite išsaugoję rašytinių šaltinių — elektroninių laiškų, SMS, rašiniųkaip jūs patys kalbate dabar, būdami moksleiviai, ir palyginsite, pamatysite, kad ir jūsų kalba bus kitokia, nei kad yra dabar. Ir čia nieko keista: kaip ir kiekviena tradicija, taip ir kalba per laiką kinta — keičiasi pats gyvenimas, kalbos vartojimo aplinka ir tikslai, bendravimo priemonės, keičiasi ir patys kalbėtojai, jų poreikiai.

Galėtume sakyti, jog būtent pokyčiai, tiksliau — kalbos gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių rodo kalbą esant gyvą. Kad kalba, būdama žmonių, ne žmogaus kūrinys, prisitaiko prie ją vartojančių žmonių poreikių ir besikeičiančių gyvenimo sąlygų, rodo ir tai, kad kalbos kitimo procesai ypač suintensyvėja istorinių koks variantas paprasta kalba momentais, kai vyksta išties svarbūs politiniai, socialiniai-kultūriniai ar ekonominiai pokyčiai, tokie kaip valstybės okupacija, politinės santvarkos pasikeitimai, raštijos, spausdintinės knygos ar elektroninių komunikacijos priemonių atsiradimas ir pan.

Nors ne vienodu greičiu, bet kinta visi kalbos lygmenys: ir kalbos raidynas, ir garsynas, ir žodynas, ir darybos modelių darumas, ir gramatinės normos, ir kalbos vartojimo žanrinės formos, ir pan.

kriptovaliuta į tarpininkavimo galimybės

Vieni variantai ima vyrauti, kiti po truputį traukiasi į paribį užleisdami vietą naujovėms. Beje, kalbos naujoves dažnai ir patys kalbos vartotojai, ir kalbininkai vertina toli gražu nevienareikšmiškai: vieniems tai atrodo kalbos nykimas ar nuskurdimas, kitiems — kalbos gyvybingumo ir kūrybingumo paliudijimas. Kaip per laiką keitėsi lietuvių kalba, galime koks variantas paprasta kalba sulyginę senųjų lietuvių kalbos raštų kalbą su XX a.

Atsiliepimai

Pavyzdžiui, pirmoji lietuviška abėcėlėkuria m. Jau vien dėl šios priežasties — pasikeitusio alfabeto — ne vienam iš jūsų kiltų sunkumų perskaityti visą originalų pirmosios lietuviškos knygos pavadinimą.

Dakar 2020 - Inbank team Pitlane - Benediktas Vanagas - with EN subtitles

Ne ką mažiau intriguojantis ir joje skelbiamas pirmasis žinomas originalus eiliuotas tekstas lietuvių kalba — garsioji Katekizmo pratarmė Knigieles Paczias byla Letuuinikump jr Szemaicziump pagal dabartinę rašybą: Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump — tokį lietuvių kalbos variantą, kokiu buvo kalbėta ar rašyta šešiolikto šimtmečio viduryje, dabar be specialaus pasirengimo keblu ir perskaityti.

Kad kalba keičiasi ir šiomis dienomis, pastebi ir patys vartotojai, ne tik kalbininkai. Šiuo metu, kai šimtai tūkstančių lietuvių yra emigravę, be to, daugėja ir mišrių šeimų, ir neįgudusiai ausiai girdėti, kaip ypač sparčiai kinta emigrantų, koks koks variantas paprasta kalba paprasta kalba ir jų vaikų, vartojamos lietuvių kalbos garsynas — rodos, pats stabiliausias kalbos lygmuo.

parinktis mano puslapis

Tarkime, mokinys ta reikšme, kuria dabar jis vartojamas, Jablonskio pasiūlytas vartoti neseniai, XIX a. Nors žodis mokytojas buvo vartojamas jau Mažvydo tiesa, mokinį pirmosios lietuviškos knygos autorius vadino žėku.

Kalbos kitimas ir jo priežastys

Būtent leksika yra greičiausiai kintantis kalbos sluoksnis, atspindintis pasikeitusią ekonominę-politinę ar socialinę-kultūrinę vartojamos kalbos aplinką. Tarkim, iš dabartinės lietuvių kalbos vartosenos kaip atgyvenę traukiasi sovietmečio realijas įvardijantys žodžiai ar kai kurios jų reikšmės, kartais — tiesiog keičiasi jų vartojimo kontekstai, pavyzdžiui, kolūkis, kolūkietis ar komjaunimas, komjaunuolis. O mūsų laikmetį atspindinti leksika, tarkim, jums gerai žinoma jaunimo kultūrą laisvalaikį, aprangą, gyvenimo būdą ir pan.

Kinta net stabiliausiu laikomas lygmuo — gramatika.

Kas Naujo?

Žinoma, tai vyksta ne taip greitai ir ne taip paprasta tokius pokyčius ar jų tendencijas fiksuoti. Tarkim, mokslininkai pastebi, jog nuo bendrinės kalbos susiformavimo lietuvių kalboje kai kurie linksniai tam tikromis reikšmėmis vartojami vis rečiau, o vietoj jų įsigali prielinksninės konstrukcijos, pavyzdžiui: tautosakoje yra sakoma Mano brolelis žirge sėdėjo, nors dabar mes rinktumės sakyti tik vienaip: ant žirgo.

  • Danutė Liutkevičienė.
  • Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorė: žodynas – autorinis darbas - LRT
  • Dibilų kalba (straipsnį jums duoda Pipedija, laisvoji durnysčių Enciklopedija)
  • Draugauti su lietuvių kalba paprasta - Naujienos | Skautai - geresniam pasauliui

Seniau kur kas plačiau vartotas laiko vietininkas: Nakčioj ir dienoj dirba. Taip pat pastebėta, jog pastaruoju metu gausėja padalyvinių konstrukcijų paprastos ir patikimos dvejetainių opcijų strategijos konstrukcijų su veiksmažodiniais daiktavardžiais — kol kas redaktoriai tokias konstrukcijas linkę taisyti. Rašytinį kalbos variantą paprastai stengiamasi stabilizuoti per įvairių lygmenų kalbos vartojimo taisykles, kurių mokomasi mokykloje — koks variantas paprasta kalba leidžia išsaugoti ryšius su ankstesnių kartų kalbine tradicija.

Kokia šiandien bendrinės lietuvių kalbos būklė?

Tačiau sakytinė šnekamoji kalba, kintanti kur kas sparčiau ir esanti neatsiejama save kuriančio žmogaus tapatybės dalis, išsprūsta iš norminimo sferos. Tai labai gerai matyti ir iš elektroninio lietuvių kalbos varianto — SMS ar elektroninių laiškuose vartojamos kalbos.

Kad kalbos per laiką kinta ir miršta, galime pateikti įvairių pavydžių. Štai ir baltų šeimoje šiuo metu tėra likusios dvi — lietuvių ir latvių — kalbos, o prūsų kalba išnyko, nors yra duomenų, kad dar iki XVIII a.

binguru geriausių brokerių sąrašą

Taigi kai mirė paskutinis ja kalbėjęs asmuo, mirė ir pati kalba. Šiandien apie prūsų kalbą žinome ir iš jų gyventos teritorijos vietovardžių bei istorijos šaltinių minimų asmenvardžių, bet iš rašytinių šaltinių, tiesa, nelabai gausių.

Skautų naujienos

Tačiau mokslininkų pastangomis ši kalba rekonstruojama — jos duomenys kalbos mokslui apskritai ir baltų bei kitų indoeuropiečių kalbų istorijos tyrimams labai vertingi jau vien dėl to, kad tuo metu, kai šie duomenys fiksuoti, už lietuvių kalbą ji buvusi ne vienu atžvilgiu archajiškesnė. Tokių — mirusių ar bemirštančių — kalbų pasaulyje yra išties nemažai. Kai kuriomis jų kalba vieno kaimo žmonės.

koks variantas paprasta kalba

Kaimyninėje Latvijoje lyvių kalbà kalbančiųjų tėra vos keli šimtai. Kartais kalba išnyksta ne todėl, kad išnyksta ja kalbėję žmonės. Pavyzdžiui, lotynų šnekamoji kalba vadinamoji latina vulgaris ilgainiui taip pasikeitė, kad susiformavo atskiros romanų kalbos: prancūzų, italų, ispanų, rumunų, portugalų ir kt. Labai retai mirusios kalbos gali būti atgaivintos.

koks variantas paprasta kalba šalta piniginė

Vienas iš tokių pavyzdžių — hebrajų kalba. Ja, kaip gimtąja, vėl kalba daugiau nei 7 milijonai žmonių, daugiausia Izraelyje, kur ji yra viena iš dviejų šios šalies valstybinių kalbų, taip pat ir pasaulio žydų bendruomenėse.

Ar žinote, kad

Taip pat perskaitykite