Naujoji prekė

„ACME“ atnaujino prekės ženklą: svarbiausia vartotojų patirtis – ACME Grupė

Pro 2, m. LR Seimas priėmė naująją Prekių ženklų įstatymo redakciją. Ši įstatymo redakcija pakeičia m. Prekių ženklų įstatymo redakciją.

naujoji prekė

Naujoji Prekių ženklų įstatymo redakcija įsigalios nuo m. Po Nepriklausomybės atkūrimo tai trečiasis kartas, kai Lietuvoje priimamas naujas Prekių ženklų įstatymas informacinė knyga pradedančiajam finansų makleriui naujoji prekė redakcija pirmasis Prekių ir paslaugų ženklų įstatymas buvo priimtas m.

„ACME“ atnaujino prekės ženklą: svarbiausia vartotojų patirtis

Palyginus su kitų įstatymų kaita, prekių naujoji prekė apsaugos teisinių naujoji prekė reguliavimas iš esmės buvo pakankamai stabilus, o buvę ir esami pakeitimai daugiausiai susiję arba su tarptautinių sutarčių, arba ES teisės aktų įgyvendinimu vidaus teisėje. Paminėtina, naujoji prekė ir naujosios Prekių ženklų įstatymo redakcijos priėmimas iš esmės susijęs su m. Aišku, naujoje naujoji prekė redakcijoje yra padaryti dar ir kiti pakeitimai, tiesiogiai nesusiję su ES teisės aktų įgyvendinimu ar derinimu.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad naujoji Įstatymo redakcija bus taikoma prekių ženklo paraiškoms, paduotoms po Įstatymo įsigaliojimo, apeliacijoms ir protestams, paduotiems po jo įsigaliojimo.

„Barbora“ pristato naują paslaugą – prekes bus galima atsiimti neišlipant iš automobilio

Bet jeigu ženklas buvo registruotas iki Įstatymo įsigaliojimo ir iki tol dėl jų nėra paduotas ieškinys, tai visų veiksmų, atliekamų po Įstatymo įsigaliojimo, atžvilgiu bus taikoma naujoji Įstatymo redakcija.

Esminius prekių ženklų apsaugos pakeitimus, numatytus naujojoje Prekių ženklų įstatymo redakcijoje, galima suskirstyti į tokias grupes. Materialinės prekių ženklų teisės apsaugos pakeitimai; II.

naujoji prekė treniruoklio parinktis

Procedūriniai ženklo registravimo pakeitimai; III. Ginčų nagrinėjimo pakeitimai IV. Mokesčių už prekių ženklų registravimą klausimai. Pirmiausiai paminėsiu esminius materialinės prekių ženklų teisės pakeitimus. Materialinės prekių ženklų apsaugos sąlygos. Atsisakoma privalomos prekių ženklo apsaugos sąlygos — galėjimo ženklą pavaizduoti grafiškai.

Grafinio pavaizdavimo reikalavimo atsisakymu siekiama palengvinti galimybes įgyti teisinę apsaugą nestandartiniams žymenims, pavyzdžiui, kvapas, garsas, judesys. Svarbu, kad naujoji prekė būtų galima pavaizduoti tokiu būdu, kuris būtų aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai pasiekiamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus.

Alytuje, Naujoji g. 50B

Kitaip tariant, naujoji prekė Įstatymui žymenį galima bus vaizduoti bet kokiu tinkamu pavidalu naudojant visuotinai prieinamas technologijas ir nebūtinai grafinėmis naujoji prekė, svarbu, kad vaizdavimas atitiktų minėtus tikslus. Tai atspindėta Prekių ženklų įstatymo 5 straipsnio 2 punkte, įgyvendinant Direktyvos 3 straipsnio b punktą, kartu su 13 konstatuojamąja dalimi. Paminėtina, kad grafinio naujoji prekė reikalavimo buvo atsisakyta ir ES prekių ženklo reglamente, priėmus m.

Taigi, grafinis pavaizdavimas, kaip reikalavimas žymeniui siekiant įgyti jam prekių ženklo apsaugą, nebus taikomas ne tik ES prekių ženklo, bet ir nacionalinio prekių ženklų apsaugos sistemoje.

Ypatingai didžiuojamės šioje kategorijoje esančių produktų paprastu valdymu ir kokybe.

Pažymėtina, kad kitas reikalavimas — skiriamojo požymio tiek abstraktaus, tiek konkretaus buvimas — išlieka ir toliau, nes tai yra prekių naujoji prekė apsaugos pagrindinė šerdis. Praplečiamas absoliučių atsisakymo registruoti ženklą ir ženklo registracijos naujoji prekė negaliojančia pagrindų sąrašas Įstatymo 7 str.

Naujojoje Įstatymo redakcijoje absoliučių atsisakymo registruoti ženklą ir ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindų sąrašas papildomais dviem naujais pagrindais. Pirma, žymuo prekių ženklu neregistruojamas, jeigu jis turi būti neregistruojamas pagal ES teisės aktus ar tarptautines sutartis, kurių šalis yra ES ir kuriose numatyta naujoji prekė tradicinių gaminių apsauga GTG Įstatymo 7 str.

Todėl tokių pavadinimų nebus galima registruoti kitam subjektui kaip prekių ženklų.

Naujoji spaustė, UAB. fincor.lt

Antrasis naujas pagrindas — prekių ženklu neregistruojamas žymuo, sudarytas iš ankstesnio augalų naujoji prekė pavadinimo arba jo esminiuose elementuose atkartojamas ankstesnis augalų veislės pavadinimas, įregistruotas pagal ES teisės aktus Bendrijos augalų veislių reglamentą arba LR augalų veislių apsaugos įstatymą ar tarptautinę sutartį, kurios šalis yra ES ar LR ir kuriose numatoma augalų veislių teisinė apsauga, ir ženklas yra susijęs su tų pačių arba glaudžiai susijusių rūšių augalų veislėmis Įstatymo 7 str.

Patikslinami santykiniai atsisakymo registruoti ženklą ar ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai, o taip pat naujoji prekė jų taikymo tvarka Įstatymo 8 str.

naujoji prekė pasirinkimo patarimai

Pirmiausiai paminėtina, kad pašalinama teisinio reguliavimo spraga numatant, kad santykiniu pagrindu yra ne tik registruojamo vėlesnio ženklo ir ankstesnio ES prekių ženklo turinčio reputaciją Europos Sąjungoje, bet ir ankstesnio nacionalinio prekių ženklo, turinčio reputaciją Lietuvoje, konfliktas Įstatymo 8 str. Antra, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į ES teisės aktų naujoji prekė tarptautinių sutarčių, reguliuojančių kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugą, Įstatyme numatoma, kad sprendžiant naujoji prekė kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos bei vėlesnio registruojamo ženklo konfliktą, atsisakyti jį registruoti ar pripažinti registraciją negaliojančią galima tik esant tokioms dviem sąlygoms.

Pirma, pagal ankstesnę kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos paraišką, ši yra įregistruojama.

naujoji prekė dvejetainiai variantai ant padėklo

Ir, antra, jeigu pagal galiojančią konkrečiai situacijai taikomą teisės normą kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda suteikia asmeniui teisę uždrausti naudoti vėlesnį ženklą Įstatymo 8 str.

Tiesa, lyginant su dabar galiojančiu Prekių ženklų įstatymu, naujosios redakcijos įstatyme nėra specialios nuostatos dėl ankstesnio juridinio asmens pavadinimo ir vėlesnio prekių ženklo konflikto sprendimo, o numatyta tik bendra ankstesnių teisių, tarp jų naujoji prekė pramoninės nuosavybės teisių konflikto nuostata.

Atrodytų, kad juridinio asmens pavadinimas turėtų pakliūti į pramoninių nuosavybės teisių apimtį, tačiau lieka klausimas, ar tai reiškia, kad klaidinamo panašumo vertinimas nebus būtinas, kadangi Įstatymo 8 straipsnio 1 d.

užsidirbti pinigų vieną kartą ar įmanoma užsidirbti pinigų brokeriams

Be to, abejotina įstatymų leidėjo pozicija, nepatikslinti plačiai žinomo ženklo apsaugos. Pagal Įstatymo naująją redakciją prekių ženklo, pripažinto plačiai žinomu Lietuvoje, apsauga netampa tolygi nacionaliniam prekių ženklui, turinčiam naujoji prekė. Apie plačiai žinomo ženklo apsaugos problematiką dar minėsiu toliau. Numatoma sertifikavimo ženklų apsaugos įgijimo galimybė Įstatymo 30 str.

Paminėtina, kad sertifikavimo ženklai yra žymenys, kuriais siekiama patvirtinti tam tikras prekių ir paslaugų charakteristikas pavyzdžiui, jų kokybę, medžiagas, naujoji prekė pagaminimo ar paslaugų teikimo būdą, tikslumą, kitas charakteristikaspagal kurias sertifikuotas prekes ar paslaugas galima atskirti nuo nesertifikuotų prekių ar paslaugų.

JAUKIEMS IR GRAŽIEMS NAMAMS

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ES sertifikuotus ženklus galima registruoti nuo m. ES prekių ženklo reglamento pakeitimams. Pažymėtina, kad sertifikavimo ženklą galės registruoti tas naujoji prekė, kuris turi teisę sertifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms ženklas turi būti įregistruotas, ir jeigu jis neužsiima verslu, apimančiu sertifikuotos rūšies prekių ar paslaugų tiekimą.

Ši taisyklė reiškia vadinamąją neutralumo pareigą: jei, tarkim, įmonei priklauso sertifikavimo ženklas, ji gali sertifikuoti prekes ir paslaugas, kurias kitos įmonės naudos savo verslui pvz. Prekių ženklo savininko teisės. Įstatymo 14 straipsnis skiriamas prekių ženklo naujoji prekė teisių turiniui. Bendrąja prasme pasakytina, kad lyginant su dabartiniu reguliavimu, naujosios redakcijos Prekių ženklų įstatymas praplečia prekių ženklo savininko teises.

naujoji prekė

Platesnės teisinės apsaugos apimtis pasireiškia tokiais aspektais.

Taip pat perskaitykite