Quk internetinės prekybos sistema

Elektroninės prekybos taisyklės - fincor.lt

Bendrosios nuostatos 1. Naudotis e. Jeigu Jūs norite išsaugoti savo kontaktinius duomenis ir informaciją apie Jūsų užsakymus ar sudarytas sutartis e. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate duomenis apie save, įrašėte bei užregistravote pageidaujamą vartotojo vardą ir slaptažodį bei galiojantį el.

Jūsų quk internetinės prekybos sistema asmens duomenys vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. Prekių ir paslaugų kainos, nurodytos e. Užsakymas laikomas pateiktu nuo quk internetinės prekybos sistema momento, kai Jūs e. Jūsų teisės ir pareigos 7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir paslaugą iš e. Jūs, naudodamasis e. Jūs pateikdami užsakymą ar sudarydami sutartį su 4x4Shop, taip pat e.

Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalote nedelsdami duomenis atnaujinti. Jūs sutinkate, kad prieš atsiskaitymą arba vėliau, 4x4Shop  teisėtomis priemonėmis tikrintų duomenis apie Jūsų mokumą. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e.

Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti 4x4Shop. Tokiu atveju 4x4Shop turi teisę laikyti, kad veiksmus e.

Jeigu užsakymo pateikimo ar sutarties su 4x4Shop sudarymo ar registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Quk internetinės prekybos sistema, 4x4Shop turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis e. Už Jūsų pateiktų neteisingų quk internetinės prekybos sistema sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

Jums atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, sumokėtus pinigus grąžinsime per 3 tris darbo dienas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

Dvejetainių Parinkčių Prekybos Signalai Dvejetainių parinkčių prekybos pagrindai, neosignals, neosignals. Anna A. Arba signalai Dvejetainė parinktys yra gera idėja?

Už prekes Jūs galite atsiskaityti pavedimu arba grynais. Prekių pristatymas Jei apmokėjimas atliekamas arba sutartis įsigalioja ne darbo dieną, prekių pristatymo terminas 90 parinkčių signalas skaičiuoti pirmą po jos einančią darbo dieną.

Prekės kurios užsakomos iš kitų Europos sandėlių pristatomos tik suderinus terminus su Jumis.

quk internetinės prekybos sistema

Prekes pristatys 4x4Shop arba mūsų įgaliotas atstovas, arba kurjerių tarnyba. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo 4x4Shop nepriklausančių aplinkybių.

Elektroninė prekyba

Tokiu atveju 4x4Shop įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Jumis ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Visais atvejais 4x4Shop atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Jums nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Quk internetinės prekybos sistema kaltės arba dėl nuo Jūsų priklausančių aplinkybių.

Quk internetinės prekybos sistema pristatymo metu Jūs privalote su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Jums neatlikus šių veiksmų, 4x4Shop yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Jus dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Jūs nepažymėjote aukščiau nustatyta tvarka. Prekės visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatomos kurjerių tarnybos tarifais arba jei sutarta nemokamai.

quk internetinės prekybos sistema

Prekių garantijos Prekėms suteikiamos gamintojo garantinės sąlygos. Garantinio aptarnavimo laikotarpio, nurodyto Jums išduodamame garantiniame talone, metu Jūs turite teisę į nemokamą įsigytos prekės defektų trūkumų šalinimą, kilusį dėl gamintojo kaltės, su sąlyga, kad laikomasi gamintojo garantinių sąlygų.

Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantija galioja likusį garantinio aptarnavimo laiką.

Kategorijos

Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo Jums datos. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik pateikus garantinį taloną ir pirkimo dokumentą. Prekės serijinis numeris turi atitikti nurodytą garantiniame talone.

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į arba iš techninės priežiūros centrų, apmokate Jūs.

Quick Manager

Prekių grąžinimas Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro m. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota.

Looks aren't everything. Believe me, I'm a model. - Cameron Russell

Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

Kokias funkcijas teikia sistema?

Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad sudarius pirkimo - pardavimo sutartį su fiziniu asmeniu pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti toliau vadinama - vartotojasjis turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas mums quk internetinės prekybos sistema quk internetinės prekybos sistema raštu el.

Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Jeigu Jūs esate vartotojas, norėdami atsisakyti užsakymo ar sutarties, privalote šių Taisyklių 34 punkte nurodytu terminu ir kontaktiniais adresais pranešti apie užsakymo ar sutarties atsisakymą raštu. Apie užsakymo ar sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. Jeigu negausite patvirtinimo per 24 val. Atsisakę sutarties, per 3 tris darbo dienas nuo užsakymo ar sutarties atsisakymo dienos privalote grąžinti 4x4Shop nusipirktą prekę, atitinkančią šių Taisyklių 32 punkto reikalavimus, jeigu ji buvo pristatyta.

Prekės turi būti grąžintos į 4x4Shop prekybos tašką adresu: Krokuvos g.

Elektroninės prekybos taisyklės

Atsisakius užsakymo quk internetinės prekybos sistema sutarties, už prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 penkias darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos, paslaugų atsisakymo atveju - per 5 penkias darbo dienas nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos. Jūs neturite teisės atsisakyti užsakymo ar sutarties, jeigu Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

Mūsų interneto svetainėje rasite platformas, skirtas darbui kompiuteriu.

Baigiamosios nuostatos Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.

Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. Visi nesutarimus dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 trisdešimt dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Asmens duomenys nuolat atnaujinami. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenų rinkimas, quk internetinės prekybos sistema, saugojimas 5. Jūsų asmens duomenys vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas kas yra kriptovaliutos kita e.

dvejetainių opcijų posūkio taškai

Pateikdami užsakymą ir sudarydami sutartį ir registracijos e. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis 4x4Shop įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi quk internetinės prekybos sistema, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 9. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas Informacijos ar pretenzijų perdavimas Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu el. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių keitimas Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs mitai apie dvejetainius variantus toliau naudojatės e.

Dėkojame už dėmesį ir tikimės būti jums naudingi.

Taip pat perskaitykite