Realių galimybių esmė.

Atsinaujinanti energetika. Nuo politinių subtilybių iki realių technologinių galimybių

Nurodė, kad atsakovė skolinga 4 ,88 Eur. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė Vilniaus apygardos teismas m.

Redakcija Atsinaujinanti energetika - dažna tema spaudoje ir tiesiog diskusijose, tačiau neapleidžia mintis, jog kalba sukasi apie kažką tolimo ir fantastiško: realybėje vis tiek viskas sugrįžta prie iškastinio kuro, naujos kartos atominių ar šiluminių elektrinių. Natūralus klausimas - kodėl gi taip yra? Apie šiuolaikinės energetikos "Bermudų trikampius" portalo www. Edmundą Žilinską.

Teismas nustatė, kad pagal atsakovės pateiktą m. Pagal balansą įmonė turi turto už   Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro Eur sumą.

realių galimybių esmė pavedimo sutarties variantas

Pagal preliminarų realių galimybių esmė įmonė turi turto už Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro Eur sumą. Pagal šį balansą įmonės ilgalaikis turtas sudaro 13 Eur, o trumpalaikis turtas — Eur, iš kurio 13  Eur atsargos, Eur per vienerius metus gautinos sumos, Eur pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad formaliai vertinant nurodytus duomenis įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

realių galimybių esmė

Tačiau teismas pažymėjo, kad, nors atsakovė pateikė Klientų apyvartos ataskaitą, realių galimybių esmė iš nurodytos ataskaitos nėra aiškūs konkretūs debitorinių skolų terminai, jų išieškojimo realios galimybės ir ar atsakovės ketinimai aktyvūs veiksmai atgauti debitorines skolas.

Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų sumos teismas neįskaitė į realią atsakovės turto vertę. Be to, teismas pažymėjo, kad atsakovė nepateikė duomenų, kas sudaro jos nurodomas per vienerius metus gautinas sumas bei atsargas. Atsakovės atžvilgiu vykdoma 13 vykdomųjų bylų, byloje nėra os dvejetainių opcijų signalai, kad įmonė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje.

VĮ Regitra duomenimis atsakovė yra 50 transporto priemonių, kurioms taikomi apribojimai, valdytoja; nekilnojamojo turto atsakovė neturi. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad atsakovė negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams. Be to, teismas pažymėjo, kad realių galimybių esmė direktorius realių galimybių esmė kreipęsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tačiau, teismui nustačius terminą pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo trūkumams ištaisyti, šių trūkumų neištaisė ir pareiškimas teismo nutartimi grąžintas jį padavusiam asmeniui.

Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo m. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: Nors atsakovė šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais, tačiau jie yra laikino pobūdžio ir nesudaro pagrindo atsakovei kelti bankroto bylą.

Atsakovė šiuo metu iš esmės yra moki, metus užbaigė pelningai — grynasis pelnas sudarė 16  Eur. Per m. I ketvirtį įmonė realių galimybių esmė pat dirbo pelningai, grynasis pelnas sudarė 10  Realių galimybių esmė.

  • Mokslininkai intensyviai tyrinėja ir kuria naujas 3D spausdinimo technologijas bei kone kasdien pateikia naujų jų panaudojimo galimybių.
  • Atsiveria beribės 3D spausdinimo galimybės | MITA
  • Užsidirbti internete 2020 su investicijomis
  • Серые глаза светились уверенностью, с которой сочеталась профессиональная скрытность, но сегодня в них проглядывали беспокойство и нерешительность.

Taigi po m. Kartu su atskiruoju skundu pateikti nauji įmonės finansiniai dokumentai už m. II ketvirtį patvirtina, kad atsakovės realių galimybių esmė padėtis dar realių galimybių esmė įmonė atgavo dalį gautinų sumų ir iš jų atsiskaitė su kreditoriais, įsipareigojimus jiems sumažindama nuo   Eur iki   Eur.

Be to, atsakovės lentos variantai pelnas taip pat išaugo nuo 10  Eur už realių galimybių esmė. I ketvirtį iki 19  Eur už m. II ketvirtį. Skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodyta, kad iš pateiktos klientų apyvartos ataskaitos nėra aiškūs konkretūs debitorinių skolų terminai, jų išieškojimo realios galimybės ir ar atsakovės ketinimai aktyvūs veiksmai atgauti debitorines skolas. Iš pateikto įmonės balanso už m.

II ketvirtį ir Klientų apyvartos ataskaitos dienai matyti, kad iš debitorių gautinos sumos vien per ketvirtį sumažėjo nuo  ,72 Eur iki  ,45 Eur. Tai patvirtina, kad atsakovės debitorių įsipareigojimai nėra beviltiški, jie realiai atgautini.

Atsakovės debitoriai nėra bankrutuojantys, todėl skundžiamos nutarties išvada, esą nėra realių galimybių atgauti šias skolas, yra faktiškai nepagrįsta bylos medžiaga. Ta aplinkybė, kad atsakovė tinkamai neįgyvendino savo planų inicijuoti restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo, savaime nereiškia, kad ji yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Pradedant bankroto procesą, yra itin svarbu išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų, nors ir rimtų, finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant ją kaip rinkos dalyvį.

Atsiliepime į atskirąjį realių galimybių esmė trečiasis asmuo VSDFV prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai argumentai: Dar m. Pagal įmonės balansą matyti, kad apeliantė turi turto už Eur, o mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro   Eur, t.

Atsiveria beribės 3D spausdinimo galimybės

Be to, apeliantė nenurodė konkrečių debitorių atsiskaitymo terminų bei balanse nurodytų   Eur per investicijos į bitcoin qiwi metus gautinų sumų pagrįstumo, byloje nėra pateikta jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad apeliantė disponuoja balanse nurodytomis atsargomis, kad jų vertė atitinka balanse nurodytą vertę, kad debitorių sumos yra realiai atgautinos.

Nors apeliantė teigia, kad pagal naujus m. II ketvirčio finansinius dokumentus matyti, jog įmonė atgavo dalį gautinų sumų ir iš jų atsiskaitė su kreditorias, tačiau atsiskaitymą pagrindžiančių dokumentų teismui nepateikė.

Apeliantės pateiktos informacijos apie gautas pajamas nepakanka įmonės mokumui atkurti. Apeliantės realių galimybių esmė VSDF biudžetui šios bylos nagrinėjimo metu padidėjo: ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo dieną atsakovės įsiskolinimas sudarė ,69 Eur, o duomenimis — ,76 Eur.

VSDFV ne kartą suteikė apeliantei galimybę sumokėti VSDF įmokas dalimis pagal apeliantės pateiktus garantinius raštus, tačiau įsipareigojimo terminų apeliantė nesilaikė ir įsiskolinimo nesumokėjo.

Apeliantė akivaizdžiai nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, įsipareigojimai  nuolat didėja, tai įrodo, kad finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio. Atsiliepime realių galimybių esmė šie pagrindiniai argumentai: Apeliantė yra nemoki įmonė. Realizavus visą apeliantės turimą turtą galėtų būti padengiama tik pusė jos finansinių reikalavimų.

Viešai prieinami duomenys patvirtina, kad vien tik valstybės ir VSDF biudžetams apeliantės pradelsti įsiskolinimai sudaro realių galimybių esmė mažiau kaip realių galimybių esmė galimybių esmė Eur, t. Nurodytos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina apeliantės nemokumą. Pagal apeliantės finansinius duomenis dėl bankroto bylos iškėlimo turėjo kreiptis jos vadovas. Apeliantės pateiktame preliminariame balanse nurodyta, kad apeliantės nuosavo kapitalo dydis yra neigiamas — minus   Eur.

Tokia apeliantės nuosavo kapitalo būklė prieštarauja ne tik ABĮ 28 straipsnio 3 dalies nuostatoms, tačiau tokia situacija reiškia, kad apeliantės veiklą prieš  savo valią finansuoja einamieji kreditoriai — jų reikalavimai   Eur daugiau nei kartų viršija apeliantės įstatinio kapitalo dydį. Priešingai nei įrodinėja apeliantė, teismas buvo aktyvus aiškindamasis apeliantės finansinę būklę.

Apeliantė elgiasi nesąžiningai įrodinėdama, kad prievolių nevykdymas yra normali situacija ir apeliantė veikia pelningai — pagal apeliantės nurodomą 19  Eur dydžio pelno sumą, prireiktų daugiau nei 18 metų padengti dabartinius apeliantės trumpalaikius įsipareigojimus.

Apeliantė klaidina ne tik teismą, bet ir kreditorius, pavyzdžiui, neteikia finansinių ataskaitų, jos deklaruotu buveinės adresu įmonė nerandama, be jokios priežasties pakeitė savo pavadinimą.

realių galimybių esmė kaip priversti pjauti internete per naktį

Apeliantės vadovas ir akcininkas V. Byloje esančių ir viešai prieinamų duomenų visuma leidžia įtarti, kad egzistuoja tyčinio bankroto prezumpcija ĮBĮ 20 str. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Pirmosios instancijos teismas iškėlė apeliantės bankroto bylą konstatavęs įmonės nemokumą ĮBĮ 2 str. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį nemokumas, kaip pagrindas iškelti bankroto bylą, yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų galimybės olympus kt.

Nesutikdama su skundžiama nutartimi apeliantė įrodinėja, kad ji iš esmės yra moki įmonė, realių galimybių esmė finansiniai sunkumai yra laikini, nuo m.

Su tokia apeliantės pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Kaip matyti iš naujausių įmonės finansinių dokumentų, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas, vertindamas apeliantės ne mokumą, jos įsiskolinimai žymiai išvalytos banko dvejetainių opcionų apžvalgos balanse nurodyto turto vertę: balanse nurodyta, kad įmonė turi turto už   Eur, o iš klientų apyvartos ataskaitos matyti, kad atsakovės įsiskolinimai datai sudaro  ,44 Eur; preliminariame balanse nurodyta, kad įmonė turi turto už   Eur, realių galimybių esmė iš klientų apyvartos ataskaitos matyti, kad realių galimybių esmė įsiskolinimai datai sudaro  ,72 Eur.

Todėl net ir vertinant formaliai įmonės finansinius dokumentus, apeliantė yra nemoki įmonė ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme.

Išvadą apie įmonės nemokumą, priešingai nei įrodinėja apeliantė, patvirtina ir kartu su atskiruoju skundu pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai datai, kuriuose nurodyta, kad įmonė turi turto už   Eur sumą preliminarius įmonės balansaso jos įsiskolinimai datai sudaro  ,07 Eur klientų apyvartos ataskaita datai.

Vertindamas apeliantės ne mokumą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad didžiąją dalį įmonės turto sudaro debitoriniai įsiskolinimai: pagal balansą įmonė turi   Eur vertės  turto, iš kurio  ,72 Eur sudaro debitoriniai įsiskolinimai; pagal balansą įmonė turi   Eur vertės turto, iš kurio  ,45 Eur sudaro debitoriniai įsiskolinimai. Teismų realių galimybių esmė laikomais pozicijos, kad debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr.

Atsinaujinanti energetika. Nuo politinių subtilybių iki realių technologinių galimybių

Atskirajame skunde akcentuojama, kad apeliantė atgavo dalį skolų iš debitorių, todėl jos debitoriniai įsiskolinimai turėtų realių galimybių esmė vertinami kaip realus įmonės turtas. Tačiau kaip matyti iš apeliantės debitorių ir debitorinių skolų sąrašo, pateikto kartu su atskiruoju skundu, apeliantės debitoriniai įsiskolinimai datai sudarė  ,12 Eur, o datai —  ,45 Eur.

Pagal pirmosios instancijos teismui pateiktą įmonės debitorių ir jos debitorinių skolų sąrašą apeliantės debitoriniai įsiskolinimai datai sudarė  ,39 Eur, o datai —  ,72 Eur. Nurodyti duomenys apie apeliantės debitorinius įsiskolinimus yra prieštaringi, kita vertus, iš jų matyti, kad ataskaitiniais laikotarpiais apeliantės debitoriniai įsiskolinimai ne sumažėjo, o išaugo.

Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė nepateikė įrodymų apie galimybę realiai išieškoti jos debitorinius įsiskolinimus, yra teisinga. Įrodymų, kad turėtų kitokio likvidaus turto apeliantė nei pirmosios instancijos teismui, nei kartu su atskiruoju skundu nepateikė, nors pareiga pagrįsti mokumą tenka įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą CPK 12, str.

Tai, kad apeliantės balanse nurodytas turtas nėra likvidus patvirtina ir ta aplinkybė, jog apeliantė nesugeba padengti net sąlyginai nedidelių įsiskolinimų, taip pat sumokėti darbo užmokesčio įsiskolinimo trečiajam asmeniui A.

realių galimybių esmė

Kaip nurodė trečiasis asmuo VSDFV atsiliepime į realių galimybių esmė skundą, apeliantei ne kartą buvo suteikta galimybė mokėti VSDF įsiskolinimą dalimis, tačiau ji mokėjimo terminų nesilaikė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad apeliantės atžvilgiu pradėta ir nebaigta vykdyti 13 vykdomųjų bylų. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad apeliantės turimo turto vertė yra žymiai mažesnė nei nurodyta jos balansuose.

Kita vertus, kaip jau buvo minėta pirmiau šioje nutartyje, net ir formaliai vertinant įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, t.

samdyti brokerį kaip uždirbti pamm sąskaitas

Atskirajame skunde akcentuojama, kad apeliantė nuo m. Apeliantė pagrįstai teigia, kad  klausimas dėl įmonės nemokumo turi būti sprendžiamas ne formaliai, o įvertinus konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes. Tačiau šiuo atveju bendras apeliantės skolų dydis vertinant su turimu turtu yra labai didelis, vien apeliantės įsiskolinimai valstybės ir VSDF biudžetams viršija   Eur sumą, po skundžiamos nutarties priėmimo šie įsiskolinimai minėtiems biudžetams dar padidėjo. Pagal viešai prieinamus duomenis nuo m.

Skubantiems

Nors pagal naujausius įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus apeliantė m. I —II ketvirčiais nurodo gavusi pelno m. I ketvirtį — 10  Eur; II realių galimybių esmė 19  Eurtačiau vien šis faktas kitų nustatytų aplinkybių kontekste nesudaro pagrindo spręsti, kad apeliantės sunkumai yra realių galimybių esmė pobūdžio, juos per protingą laiką būtų galima pašalinti ir atsiskaityti su kreditoriais.

Realaus darbo skonis: Pardavimų vadyba

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties, todėl ji paliekama nepakeista. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsnio 1 dalies 1 punktu, n u t a r i a : Vilniaus apygardos teismo m.

Taip pat perskaitykite