Realių galimybių taikymas, Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo(si) sistemų dinamika

Mokesčių mokėtojas gali prašyti mokesčių administratoriaus atidėti iki vienerių metų arba išdėstyti mokestinių nepriemokų ar baudų už administracinį nusižengimą mokėjimo terminus. Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prašymo atidėti realių galimybių taikymas išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą mokėjimą pateikimo dienos.

realių galimybių taikymas

Prašymas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, numatyto Administracinių nusižengimų kodekso straipsnio 2 dalyje. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, — ne vėliau kaip realių galimybių taikymas keturiasdešimt dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus: 1.

realių galimybių taikymas doji žvakė

Mokesčių mokėtojas — juridinis asmuo — pateikia: 1. Fizinių asmenų anketos duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais Fizinių asmenų anketa teikiama tuo atveju, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė arba ūkinė bendrija ; 2.

Mokesčių administratorius iš mokesčio mokėtojo gali pareikalauti kitų papildomų duomenų dokumentų realių galimybių taikymas, kurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priimti.

kaip uždirbti visus pinigus pasaulyje išspręsti dvejetainius variantus

Mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo prašymą ir kitus dokumentus, susijusius su realių galimybių taikymas nepriemokos sumokėjimo atidėjimu arba išdėstymu, mokesčių administratoriui gali pateikti elektroniniu būdu — per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės naudotis informacinių ryšių technologinėmis priemonėmis, tai prašymą jis gali užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, atvykęs į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją toliau — AVMIkurioje yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga.

garantuotai užsidirbti atvirkštinis variantas yra

Jeigu fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės prašymą teikti elektroniniu būdu arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą realių galimybių taikymas naštą, gali pateikti raštu: įteikti mokesčių administratoriui tiesiogiai; atsiųsti paštu paprastu ar registruotu laišku ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais.

Nuo m.

Realaus darbo skonis: Įstaigų ir įmonių administravimas

Taip pat perskaitykite